Anuncio

Hvem har lavet Apple?

  • Steve Jobs
  • Bill Gates
  • Carlos Slim
  • Brad Pitt