Anuncio

Hva handler boken " 1984" fra George Orwell om?

  • Kjærlighetsfilm
  • Byråkrati og død
  • Sosialistisk diktatur
  • Krig og politikk