Anuncio

Vilka är uppsättningen av anabola och katabola reaktioner?

  • Van der Waals-kraft.
  • Exergonic reaktioner
  • Endergonic reaktioner
  • Metabolism